0
Cung cấp năng lượng cho Xe điện (EV) liên quan đến việc bổ sung năng lượng cho pin. Điều này xảy ra bằng cách kết nối EV với trạm sạc hoặc bộ sạc. Trạm sạc, đôi khi được gọi là trạm sạc xe điện hoặc Thiết bị cung cấp xe điện (EVSE), cung cấp lượng điện cần thiết để sạc xe điện. Có nhiều loại bộ sạc EV khác nhau, chẳng hạn như bộ sạc cấp 1, bộ sạc cấp 2 và bộ sạc nhanh DC.
Hướng tới một ngày mai bền vững
Delta cung cấp nhiều lựa chọn, bao gồm bộ sạc DC, bộ sạc AC và hệ thống quản lý các địa điểm sạc. Để đáp ứng sự hiện diện ngày càng tăng của xe điện, các giải pháp cơ sở hạ tầng sạc thông minh của chúng tôi kết hợp Bộ sạc xe điện với các nguồn năng lượng phân tán để tối ưu hóa dịch vụ sạc và tiết kiệm năng lượng.
Bộ sạc AC
Bộ sạc DC
Hệ thống quản lý
Lựa chọn sạc EV
Với khả năng nguồn, giao diện và chức năng khác nhau, hãy chọn loại nguồn lý tưởng cho ứng dụng cụ thể của bạn.
6