0
Súng sạc xe điện đóng vai trò là công cụ quan trọng để cung cấp năng lượng cho xe điện. Những khẩu súng này về cơ bản đóng vai trò là cầu nối trung gian giữa cơ sở hạ tầng sạc và pin sạc của xe điện. Để đảm bảo kết nối nhất quán và đáng tin cậy giữa cọc sạc và súng, nhà nước áp đặt các tiêu chuẩn bắt buộc, ràng buộc tất cả các nhà sản xuất cọc sạc và nhà sản xuất xe điện phải tuân thủ các thông số kỹ thuật này.
Súng sạc được chia thành 7 khớp cho cọc AC và 9 khớp cho cọc DC. Mỗi khớp biểu thị một nguồn điện hoặc tín hiệu điều khiển riêng biệt, với các quy định cụ thể được nêu trong tiêu chuẩn quốc gia.
Trung tâm của súng sạc ô tô di động là hộp điều khiển, một bộ phận dường như không dễ thấy chứa công nghệ then chốt. Bên trong hộp điều khiển này có một số thành phần gắn liền với các bằng sáng chế phát minh, làm nổi bật tầm quan trọng của nó trong hệ thống sạc.
3